Du er her: 

Privatlivspolitik for Sulsted sogn

Privatlivspolitik for Sulsted sogn

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Sulsted sogn er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktperson: Ane Stoltze Katborg
Telefonnr.: 26330537
Mail: ansk@km.dk 
Webside: sulstedkirke.dk

Behandlng af dine data
Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af almindelige personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse for at opfylde vores aftaler med dig. Vi behandler kun relevante personoplysninger Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til det formålet. Formålet er afgørende for, hvilke oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde de fastsatte formål. Navn, adresse og mailadresser gemmes kun så at det er relevant for kirkens registrering og kontakt. 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til forretningsmæssige formål
Vi udleverer ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Databehandleraftale I det omfang det er nødvendigt for driften af www.sulstedkirke.dk at dine persondata gøres tilgængelig for tredjemand, har Sulsted sogn indgået en databehandleraftale med Churchdesk, hvilket indebærer, at denne partner også overholder lovgivningen om databeskyttelse af dine personoplysninger.

IT-sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies Vi anvender cookies på siden, bl.a. til bestilling/betaling af arrangementer

Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige eller urigtige, har du krav på at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder fx hvis behandlingen er baseret på et samtykke fra dig, og du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.