Kirkegården

Hammerhusvej 1 (Sulsted kirkevej 44)
9381 Sulsted 
TLF. 9826 1255

Graver: Ole Bach Nielsen

Gravermedhjælper: Uffe Winther

Træffes bedst hverdage mellem kl 8.00 og 9.00 
E-mail: sulstedkirkegaard@mail.dk

Generelle oplysninger om kirkegården, herunder ordensbestemmelser 

Takster vedr. erhvervelse og fornyelse af gravsteder og takster vedr. ren- og vedligeholdelse af gravsteder kan downloades her