Du er her: 

Fødsel

Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

Hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen, skal I selv som forældre anmelde fødslen til sognet dér, hvor fødslen er fundet sted.

Henvendelse kan rettes til:

Kordegn
Inge Gregersen
Kuskgaardsvej 3, 9381 Sulsted
Tlf. nr. 98261135
Mail: INMG@KM.DK
eller sulsted.sogn@km.dk

Blanketten ”Fødselsanmeldelse” findes på www.personregistrering.dk.

Er forældrene ikke gift, kan der via www.borger.dk udfyldes en ”omsorgs- og ansvarserklæring” inden 14 dage efter barnets fødsel, hvis man ønsker fælles forældremyndighed. Ellers træffer Statsforvaltningen afgørelse vedrørende faderskab/medmoderskab.