Du er her: 

Konstituering af det nyvalgte menighedsråd

Den 15. september 2020 blev der afholdt valgforsamling i Sulsted sogn.

Der var et stort fremmøde til valgforsamlingen, og ved denne lejlighed blev der valgt 9 læge menighedsrådsmedlemmer, samt 2 suppleanter.                             

Onsdag den 18. november 2020 har det nye menighedsråd holdt konstituerende møde og konstitueret sig med Ole Dørum Jensen som formand, Axel Spandet Lottrup som næstformand, Manfred Christensen som kirkeværge, Harry Brix som kasserer,  Mona Lisa Therkildsen som kontaktperson og Kenth Barsøe som bygningssagkyndig.                                                                                                                                            

Det nye menighedsråd holder sit første ordinære møde onsdag d. 9. december 2020 kl. 19 i Vestbjerg kirkecenter.

På vegne af det nye menighedsråd

Ole Dørum Jensen formand.                                                                                                                                                                                                      

Del dette: