Sulsted Kirkes Kor

Børne- og Ungdomskoret i Sulsted Sogn søger nye sangglade medlemmer


NYT: For tiden øves kun i Vestbjerg.

Korene øver tirsdage i Vestbjerg Kirkecenter, spirekoret kl. 15.45 og børne- og ungekoret kl. 16.45

Kormedlemmerne synger til mange af kirkens arrangementer året rundt og får løn efter alder. Inden optagelse i koret afholdes lille uformel sangprøve.

Interesserede kan henvende sig til organist Lilian Kranker tlf. 98802940 eller mail: lilianogjens@gmail.com, og ellers blot møde op.