Du er her: 
onsdag11nov2020

Menighedsrådsmøde i Vestbjerg kirkecenter

onsdag11nov2020 kl. 19:00 - 22:00

Et menighedsråd er folkekirkens mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der 1748 menighedsråd og knap 13.000 valgte menighedsrådsmedlemmer, som bestyrer landets sognekirker.

Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består af 6-15 medlemmer samt sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger rådets medlemmer, og de har derfor en direkte indflydelse på rådets sammensætning.